Project manager w IT - kurs online

Weź udział w 17 lekcjach i za 2 miesiąca zacznij swoją karierę w branży IT! Jako Project Manager za każdym sukcesem firmy stoisz Ty!
Do pierwszej podwyżki ceny zostało:
07
Dni
02
Godzin
03
Minut
52
Sekund

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli

Jesteś początkującym kierownikiem projektu lub studentem IT, przedsiębiorcą lub specjalistą IT
Kurs pomoże Ci szybko wejść w branżę IT, lepiej zrozumieć procesy zarządzania projektami, ugruntować wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania w branży IT.
Marzysz o nieograniczonych możliwościach
IT Project Manager, to aktualnie bardzo pożądana specjalizacja nie tylko w Polsce, ale na świecie. Możesz więc poszukiwać zatrudnienia w zagranicznych przedsiębiorstwach.
Poszukujesz nowego zawodu z jasną ścieżką kariery
W tym zawodzie masz jasną ścieżkę kariery - Junior Project Manager, Senior Project Manager, Project Director, PMO. Jak widzisz, nie będziesz się nudzić i masz realne szanse na sukcesywne podwyższanie zarobków i roli w firmie.

Na kursie poznasz też odpowiedzi na pytania…

Od czego zacząć karierę? 
Jak znaleźć pierwszych klientów? 
Jak kierować ryzykiem? 
Jak stworzyć CV?
Jakie istnieją metodologie zarządzania projektami?
Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
Jak skutecznie zarządzać zespołem? 

Czego nauczysz się na kursie

Po ukończeniu kursu rozwiniesz swoje umiejętności twarde:
Zarządzanie czasem i budżetem
Skuteczne planowanie harmonogramu projektu, wyznaczanie priorytetów i nadzór nad terminami aby zapewnić terminowe ukończenie projektu w ramach zaplanowanego budżetu.
Komunikacja:
Doskonałe umiejętności komunikacyjne zarówno w piśmie, jak i w mowie. Project Manager powinien być w stanie efektywnie komunikować się zarówno z zespołem projektowym, jak i interesariuszami zewnętrznymi.
Negocjacje
Umiejętność negocjacji w celu rozwiązywania konfliktów, uzgadniania celów projektu i zapewniania wsparcia interesariuszy.
Zarządzanie ryzykiem
Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem projektowym w celu minimalizacji wpływu potencjalnych zagrożeń na realizację projektu.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Skuteczne zarządzanie zespołem projektowym, motywowanie członków zespołu, rozwijanie ich umiejętności i zapewnienie efektywnej współpracy.
Raportowanie i dokumentacja
Prowadzenie systematycznego raportowania postępu projektu oraz odpowiednie dokumentowanie wszystkich istotnych aspektów projektu.

Dowiesz się również

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Program kursu

Kurs obejmuje 17 lekcji praktycznych o następującej tematyce:
Module 1
Wprowadzenie do zarządzania projektami IT oraz kim jest IT Project Manager
Dowiesz się, jak identyfikować, planować i zarządzać zadaniami w projekcie, poznasz zakres obowiązków na tym stanowisku oraz lepiej zrozumiesz dynamikę pracy zespołowej i nauczysz się pracować z różnymi zespołami.
Poruszane tematy
Czym jest projekt, a czym nie jest
Kim jest IT Project Manager (ITPM) i jaka jest jego rola
Inne role w projekcie
Module 2
Nowoczesne metodyki zarządzania projektami w IT
Dowiesz się, kiedy zastosowanie Agile może przynieść korzyści, a kiedy lepiej zrezygnować z tej metody. Poznasz narzędzia i techniki zarządzania projektami IT oraz dowiesz się, kiedy z nich korzystać.
Poruszane tematy
Co to jest Agile, czym na pewno nie jest i kiedy się nie sprawdza
Frameworki z parasola Agile (Scrum, Kanban, TDD, SAFe, Disciplined Agile, LESS, Nexus)
Hybrydowe podejście - nowy świety Gral projektowy?
Module 3
Rodzaje projektów IT
Poznasz różne rodzaje projektów IT i dowiesz się, czym się od siebie różnią. Nauczysz się identyfikować cele, wymagania oraz zasoby potrzebne do realizacji poszczególnych projektów.
Poruszane tematy
Implementacje nowych produktów sofware'owych (np. platformy e-commerce, CRM, ERP, CMS)
Integracje systemów
Migracje danych
Usługi chmurowe
Aplikacje mobilne vs aplikacje webowe
Cyberbezpieczeństwo
Innowacje technologiczne (AI, VR, AR, ML)
Module 4
SDLC - Software Development Life Cycle - czyli cykl życia projektu
Dowiesz się, jakie są główne fazy cyklu życia projektu, dzięki czemu lepiej zrozumiesz istotę pracy oraz odpowiedzialności. Poznasz różne metodologie SDLC, co pozwoli elastycznie dostosować podejście zarządzania do konkretnych potrzeb i charakterystyki projektu.
Poruszane tematy
Co to jest SDLC i do czego sie przydaje Project Managerowi
Główne fazy cyklu życia projektu
Wybór odpowiedniego SDLC dla projektu
Module 5
Komunikacja w projekcie
Poznasz różnorodne techniki komunikacyjne - w tym codziennej komunikacji w zespołach zwinnych czy komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Poruszane tematy
Dlaczego komunikacja jest ważna dla sukcesu projektu?
Rodzaje komunikacji
Techniki komunikacyjne
Daily jako forma komunikacji w zespołach zwinnych
Komunikacja z różnymi grupami zespołu projektowego
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych (awarie, utrata dostępu lub połączenia)
Module 6
Inicjowanie projektu IT
Zdobędziesz umiejętność skutecznego inicjowania projektu poprzez przygotowanie karty projektu, rejestr interesariuszy oraz kick-off. Nauczysz się oceniać wykonalność projektu oraz rozumieć jego potencjalne korzyści i wyzwania.
Poruszane tematy
Karta projektu i rejestr interesariuszy oraz kick-off
POC/Feasibility study/Product Discovery
Wstępna analiza wymagań i zakres projektu
Wstępna roadmapa projektu
Module 7
Zwinne zarządzanie harmonogramem i roadmapą
Dowiesz się, jak ektywnie planować i priorytetyzować zadania w projekcie i dostosowywać harmonoram do zmieniających się potrzeb, zrozumiesz zalety iteracyjnego planowania, dowiesz się jak budować harmonogram i zarządzać czasem.
Poruszane tematy
User Stories oraz estymowanie
Iteracyjne i inkrementalne planowanie
Priorytetyzacja zadań
Budowa harmonogramu
Review oraz retrospektywa
Happy path, unhappy path i deadline'y
Module 8
Zakres i zmiany w projekcie IT
Nauczysz się rozumieć potrzeby i oczekiwania klienta oraz będziesz mógł klarownie określić zakres projektu. Dowiesz się, co to znaczy zarządzanie zmianą, włączając w to procesy zarządzania backlogiem oraz Definition of Done. Nauczysz się sprawnie reagować na zmieniające się warunki i wymagania projektowe.
Poruszane tematy
Definiowanie zakresu oraz analiza biznesowa
Project backlog i DoD
Review oraz Retrospektywa
Zmiany w projekcie - IT change management, release, negocjacje
Module 9
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
Nauczysz się przewidywać potencjalne zagrożenia i przygotować odpowiednie strategie zarządzania nimi. Dowiesz się, jak elastycznie i skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia w trakcie realizacji projektu, minimalizując negatywne skutki i zwiększając szanse na sukces oraz jak informować interesariuszy o ewentualnych zagrożeniach.
Poruszane tematy
Jak identyfikować i oceniać ryzyka
Strategie reakcji na ryzyka
Monitorowanie, komunikacja i raportowanie
Module 10
Budżetowanie w projektach IT
Nauczysz się planować budżet i alokować zasoby na poszczególne etapy projektu. Dowiesz się, jak skutecznie monitorować wydatki i kontrolować koszty projektu.
Poruszane tematy
Rodzaje umów z klientem
Metody szacowania kosztów (metoda bottom-up, top-down, analogiczna, parametryczna)
Metryki związane z budżetem
Kontrola kosztów - burndown chart, cumulative flow chart
Module 11
Jakość i testy w projektach IT
Dowiesz się, dlaczego jakość jest kluczowa od samego początku projektu, a poznanie różnych rodzajów testów w projekcie IT pozwoli Ci lepiej zaplanować i przeprowadzić proces testowania, co przyczyni się do wykrycia i eliminacji ewentualnych błędów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu.
Poruszane tematy
Kontrola jakości w projektach IT
Rodzaje testów
Kontrola zgodności z wymaganiami
Module 12
Monitorowanie i raportowanie
Nauczysz się tworzyć różnorodne raporty dotyczące postępu prac w projekcie IT oraz odpowiednio komunikować informacje o stanie projektu interesariuszom, co pozwoli utrzymać przejrzystość i zaangażowanie wszystkich stron. Dowiesz się, jak monitorować stan projektu aby skutecznie oceniać jego wydajność i podejmować odpowiednie działania zapewnieniające sukcesu.
Poruszane tematy
Rodzaje raportów i sposób komunikacji o postępie prac
Co monitorować i jak często?
Module 13
Realizacja projektu IT i współpraca z zespołem
Zrozumiesz istotę nowoczesnego przywództwa, servant leadershipu. Dowiesz się, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz konfliktowych.
Poruszane tematy
Przywódctwo a zarządzanie
Servant leadership
Motywacja - wewnetrzna? zewnętrzna?
Zarządzanie emocjami i konfliktem
Budowanie zaufania i atmosfery współpracy
PM jako coach, mentor czy role model?
Module 14
Zamykanie projektu IT
Poznasz korzyści płynące z zamykania projektu. Dowiesz się, jak zbierać wnioski oraz dlaczego celebrowanie sukcesu zespołu jest ważne i jakie efekty przynosi.
Poruszane tematy
Dlaczego trzeba zamknąć projekt
Rodzaje odbiorów i proces zamkniecia projektu
Go/No go meeting
Weryfikacja wymagań i dokumentacji
Lesson learned i świętowanie sukcesu
Module 15
Narzędziownik IT Project Managera
Poznasz popularne narzędzia do zarządzania projektami IT oraz wspomagające komunikację, dokumentowanie oraz automatyzaję pracy oraz nauczysz się z nich korzystać.
Poruszane tematy
Jira + Confluence, Trello, Asana, Miro/Mural
Repozytoria dokumentów - pakiety Microsoft i Google
Narzędzia do komunikacji online
Narzędzia AI wspierające PMa
Module 16
Najczęstsze problemy Project Managerów
Dowiesz się, jakie są najczęstsze problemy i wyzwania, z którymi zespoły projektowe spotykają się w trakcie realizacji projektów IT oraz jakie strategie można zastosować, aby je skutecznie rozwiązywać.
Poruszane tematy
Z czym najczęściej mierzą się zespoły projektowe?
Jakie są wyzwania w pracy z klientem?
Jak poradzić sobie wewnątrz własnej firmy?
Module 17
Przygotowanie CV oraz rozmowa o pracę
Dowiesz się, gdzie warto szukać ofert pracy oraz poznasz skuteczne strategie tworzenia profesjonalnego CV (w tym formatowanie, prezentacja doświadczeń i umiejętności). Poznasz certyfikacje związane z zarządzaniem projektami IT oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego jako Project Manager.
Poruszane tematy
Gdzie szukać pracy
Przygotowanie CV
Najczęściej zadawane pytania na rozmowie
Certyfikacje i dalszy rozwoj PMa
16 lekcji
Aż 70 tematów, które omówimy i przepracujemy podczas kursu!
Projektowanie na potrzeby social media
Lekcja 6. jak wyróznić projekt na półkach s...
Lekcja 7. wymagane informacji na opakow...
Lekcja 8. jak przygotować etykietę do druku
Lekcja 9. praktyczne projektowania etykiety...
Lekcja 5. Skąd brać zasoby
Design etykiety
Zasady skutecznego logo
Rodzaje logo
Jak pokazywać dane?
praktyczne projektowania etykiety...
Skąd brać zasoby
Styl korporacyjny:
Identyfikacja wizualna i branding
Motyw przewodni marki
Omówienia brandingu firmy zagranicznej
Jak zadbać o czytelność na małyc...
Skąd brać zasoby
Podstawy
CMYK a RGB
Zasady przygotowania plików do druku
Formaty plików
Jak zadbać o czytelność na małyc...
Skąd brać zasoby
Projektowanie na potrzeby social media
Zasady projektowania bannerów
Dla czego grafika bannerów jest ni...
Jak tworzyć reformaty bannerów
Jak zadbać o czytelność na małyc...
Lekcja 5. Skąd brać zasoby
Wypełnij formularz i uzyskaj więcej informacji o kursie
Zapisz się na kurs

Najważniejsze informacje o kursie

16 praktycznych lekcji online
Uczestniczysz w lekcjach online prowadzonych na żywo przez specjalistę. Do udziału w zajęciach wystarczy laptop lub komputer i internet.
Teoria, praktyka, quizy i projekt potwierdzający umiejętności
Nasz kurs skupia się głównie na zajęciach praktycznych, jednocześnie nie zabraknie teorii, która jest niezbędna. Na początku każdych zajęć prowadząca przeprowadzi quiz, który pozwoli Ci sprawdzić postępy. A na koniec kursu będziesz mieć gotowy projekt, potwierdzający Twoje umiejętności.
Kontakt z prowadzącą i grupą
Otrzymujesz dostęp do platformy Discord, gdzie możesz na bieżąco rozmawiać z prowadzącym oraz grupą.

Prowadząca kurs - Judyta Wolak

Doświadczenie w wielu branżach, m.in. fintech, cloud’owej, elektronicznej, oświetleniowej oraz automotive. Tworzyła produkty hardware’owe oraz software’owe dla klientów z całego świata. Edukuje, jak dowozić projekty, a nie tylko jak nimi zarządzać. Twórczyni największego darmowego programu monitoringowego dla kobiet w Polsce – Tech Leaders.

Laureatka raportu Strong Women in IT 2023 - global edition.

Rozwija swoje konto na instagramie, na którym dzieli się wiedzą ze świata zarządzania projektami IT.
Wypełnij formularz i uzyskaj wszystkie informacje o kursie!
+500 absolwentów ukończyło już kurs w 2023 r.
Klikając w przycisk wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady korzystania z Platformy
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji i analizy korzystania z witryny, pomocy w naszych działaniach marketingowych.  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.